A A A

Range Trans (transponowanie zakresu danych)

Komenda ta kopiuje zakres zamieniając kolumny na wiersze i odwrotnie (transponując) oraz (poczynając od wersji 3.0) może zamieniać kolumny najbusze lub arkusze na kolumny. Działa ona tak samo jak komenda /Copy z tą różnicą, że kopiowany zakres zostaje stransponowany. Po wydaniu komendy/Range Trans ukazuje się na ekranie menu: Rows/Columns Columns/Worksheets Worksheets/Rows Musisz, wybierając jedną z opcji menu określić właściwą płaszczyznę transpozycji. Komenda /Range Trans powoduje zastąpienie zawartości komórek, które znajdują się w obszarze sprecyzowanym w odpowiedzi na drugie ponaglenie, nowymi wartościami. Poprzednia zawartość tych komórek zostaje stracona.