A A A

Range Value (przekształcenie formuł zakresu na ich wartość)

Komenda ta kopiuje zakres, zastępując jednocześnie formuły i funkcję ich aktualnymi wartościami, które nie będą już zależeć od innych komórek i będą mieć status stałych liczb. Poza tym komenda ta działa tak samo jak komenda /Copy. Gdy chcesz, aby formuły w danym zakresie zamienić na ich aktualne wartości, użyj komendy / kros obu ponagleniach.