A A A

Replace

Po znalezieniu sprecyzowanej wartości musisz zdecydować czy chcesz zastąpić (Replace) tę wartość nową wartością i kontynuować przeszukiwanie zakresu, czy chcesz zastąpić wszystkie (Ali) wystąpienia danej wartości w zakresie bez konieczności każdorazowego potwierdzania, czy chcesz nie zastępować tej wartości, ale kontynuować przeszukiwanie (Next), czy też może nie chcesz zastąpić tej wartości i chcesz przerwać (Quit) przeszukiwanie.