A A A

Tryb GROUP

Ułatwieniem pracy na wielu arkuszach będzie przełączenie na tryb GROUP (sygnalizować to będzie wskaźnik GROUP na dole ekranu). Gdy znajdujesz się w trybie GROUP, operacje kształtujące wygląd aktualnego arkusza będą odnosić się do wszystkich arkuszy w pliku. Tryb ten przełączamy komendą /Worksheet Global Group. Standardowo tryb ten jest wyłączony. Jego włączenie sygnalizuje wskaźnik GROUP na dole ekranu. Przy włączonym trybie GROUP, można jednocześnie manipulować wszystkimi arkuszami w jednym pliku. Dotyczy to komend: /Range Format, /Range Prpt, /Range Unprot, /Worksheet Column, /Worksheet Global Col-Width, /Worksheet Global Format, /Worksheet Global Prot, /Worksheet Global Zero, /Worksheet Insertf/Worksheet Delete, /Worksheet Titles.