A A A

Usuwanie pliku z pamięci

Możesz w każdej chwili usunąć aktywny plik z pamięci komputera za pomocą komendy /Worksheet Delete File.