A A A

Używanie jednocześnie wielu plików

Poczynając od wersji 3.0 programu Lotus 1-2-3, można jednocześnie załadować do pamięci komputera wiele plików. Pliki załadowane do pamięci nazywać będziemy plikami aktywnymi. Każdy z tych plików może mieć z kolei wiele arkuszy. Nie może być w pamięci jednocześnie więcej niż 256 arkuszy dodatkowym ograniczeniem jest tu wielkość dostępnej pamięci komputera. W poprzednich wersjach Lotusa można było ładować do pamięci tylko jeden plik na raz, każdy plik z kolei składał się tylko z jednego arkusza, co czyniło w tym kontekście pojęcia „plik" i „arkusz" właściwie synonimami.

Używanie wielu plików jednocześnie nie daje właściwie żadnych nowych możliwości w stosunku do używania jednego pliku wieloarkuszowego. Cecha ta może się jednak przydać, gdy masz wiele różnych plików stworzonych podczas pracy z poprzednimi wersjami programu Lotus 1-2-3, a chcesz je użyć jednocześnie do rozwiązania jednego problemu. Innym przypadkiem może być taka sytuacja, gdy wszystkie dane dotyczące jakiegoś zagadnienia nie są nigdy potrzebne jednocześnie, a z drugiej strony nie zmieściłyby się w pamięci, gdyby wszystkie były umieszczone na jednym pliku. Innym użytecznym zastosowaniem możliwości pracy na wielu plikach jednocześnie jest stworzenie specjalnego pliku na często używane makra - rodzaj biblioteki makr.