A A A

Używanie wielu arkuszy jednocześnie

Najważniejszą nową cechą wersji 3.0 programu Lotus 1-2-3 jest możliwość jednoczesnej pracy na wielu arkuszach. W jednym pliku może się znajdować do 256 arkuszy. Dobrze jest sobie je wyobrazić jako znajdujące się jeden za drugim, czy też jeden pod drugim, tak jak arkusze w bloku rysunkowym. Mówimy tu więc o wprowadzeniu trzeciego wymiaru do programu. Potrzebę takiego rozszerzenia dostrzegło chyba wielu użytkowników poprzednich wersji Lotusa.

Poszczególne arkusze oznaczane są kolejnymi literami alfabetu. Adres komórki uwzględniający arkusz, poprzedzony jest właśnie oznaczeniem literowym arkusza, po którym umieszczony jest dwukropek. Np. adres D:Z56 oznacza komórkę Z56 w arkuszu D (czwartym). Wyobraźmy sobie taki arkusz, w którym pionowo umieszczamy nazwiska pracowników a poziomo różne składniki płac w danym miesiącu i ich sumę.

Może się zdarzyć, że potrzebujemy takich danych za wszystkie miesiące roku. W wersji 2 programu mogłeś dane za inne miesiące umieścić w innych miejscach arkusza, bez możliwości ich łatwego logicznego powiązania lub w innych plikach-arkuszach, z koniecznością każdorazowego używania komend na plikach (grupy /File), by np. dodać zarobki z różnych miesięcy. Wersja 3.0 umożliwia umieszczenie tych danych w wielu arkuszach tego samego pliku, przy czym dane o poszczególnym pracowniku mogą się znajdować w tym samym miejscu różnych arkuszy, co bardzo ułatwi wszystkie operacje.