A A A

Wait

Jeśli ustawisz tę opcję na Yes to drukarka będzie się zatrzymywała po każdej stronie i czekała na zmianę papieru. Po włożeniu nowej kartki i naciśnięciu [RETURN] drukowanie będzie kontynuowane. Jeśli zamierzasz korzystać z papieru perforowanego lub masz automatyczny podajnik papieru, pozostaw ustawienie tej opcji na No.