A A A

Worksheet Hide (nowość w wersji 3.0 schowanie arkusza)

Komenda /Worksheet Hide Enable chowa wskazane arkusze tak, że nie będą one widoczne na ekranie. Dane w tych arkuszach pozostają nienaruszone. Są one dostępne w trybie POINT. Schowanych arkuszy dotyczą także operacje na innych arkuszach pliku przy włączonym trybie GROUP. Arkusze można ponownie pokazać poprzez wydanie komendy /Worksheet Hide Disable.