A A A

Worksheet Page (umieszczenie znaku końca strony)

Wydanie komendy /Worksheet Page powoduje umieszczenie w miejscu wskaźnika komórki znaku końca strony. Wygląda on na ekranie w następujący sposób: Jeśli znak ten napotka drukarka w czasie drukowania arkusza, spowoduje to przewinięcie się papieru na początek następnej strony.