A A A

Worksheet Titles („zamrożenie" stałych tytułów na ekranie)

Program arkusza kalkulacyjnego 1-2-3 oferuje bardzo ciekawą cechę jaką jest „zamrożenie" części arkusza tak, aby zawsze ukazywała się ona na ekranie niezależnie od tego, w którym miejscu arkusza znajduje się wskaźnik komórki. Pozwala to na to, aby tytuły różnych kolumn i wierszy zawsze znajdowały się na ekranie, tak aby operator wiedział jakie wprowadza dane. W trybie GROUP „zamrożenie" obowiązuje dla wszystkich arkuszy pliku. Nie możesz się przesunąć do „zamrożonego" obszaru za pomocą klawiszy poruszających kursor. Możesz się tam przesunąć za pomocą klawisza [GOTO] (F5). Obszar zamrożony jest dostępny również w trybie POINT. Po wydaniu komendy Worksheet Titles na ekranie ukazuje się następujące menu: Both Horizontal Vertical Clear