A A A

Worksheet Titles Both (pionowe i poziome tytuły)

Wydanie komendy Worksheet Titles BSthpowoduje, że kolumny widoczne na ekranie w czasie wydania, tej komendy na lewo od kursora oraz wiersze, widoczne na ekranie w Momencie wydania tej komendy w górze od kursora, zostaną „zamrożone". „Zamrożenie" oznacza, że „zamrożone" kolumny i wiersze ukazują się zawsze odpowiednio po lewej stronie i na górze ekranu nawet wtedy, gdy z aktualnego adresuj wskaźnika komórki to nie wynika.