A A A

Worksheet Titles Horizontal (tytuły poziome)

Wydanie komendy Worksheet Titles Horizontal powoduje, że wiersze widoczne na ekranie w momencie wydania tej komendy w górze od kursora zostaną „zamrożone". I „Zamrożenie" oznacza, że „zamrożone" wiersze ukazują się zawsze na górze ekranie nawet wtedy, gdy z aktualnego adresu wskaźnika komórki to nie wynika.