A A A

Worksheet Titles Vertical (tytuły pionowe)

Wydanie komendy /Worksheet Titles Vertical powoduje, że kolumny widoczne na ekranie w momencie wydania tej komendy na lewo od kursora zostaną „zamrożone". „Zamrożenie" oznacza, że „zamrożone" kolumny ukazują się zawsze po lewej stronie ekranu, nawet wtedy, gdy z aktualnego adresu wskaźnika komórki to nie wynika.