A A A

Worksheet Window (podział ekranu na okna)

Komenda Worksheet Window pozwala na podzielenie ekranu na okna (windows). W każdym z tych okien znajdować się może co innego. Użycie komend Worksheet Window Horizontal i Worksheet Window Vertical dzieli arkusz aktualny na dwie części (okna). W każdym z okien widoczna jest inna część arkusza. Komenda ta jest bardzo użyteczna zawsze wtedy, gdy chcesz obserwować jednocześnie dwa odległe obszary arkusza, np. wtedy, gdy chcesz wprowadzać dane do jednego obszaru arkusza obserwując jednocześnie efekty wprowadzili danych na wynik formuł znajdujących się w innej części arkusza. Możesz również obserwować jednocześnie obszary znajdujące się w różnych arkuszach a nawet różnych plikach.

Wskaźnik komórki pozostaje zawsze jeden i znajduje się w jednym z okien. Do drugiego okna możesz przenieść wskaźnik za pomocą klawisza [WINDOW] (F6). Po podzieleniu ekranu dla obu części obowiązują te ustawienia Worksheet Global, które przed podzieleniem obowiązywały dla całego arkusza. Zmiany, które dokonasz po podzieleniu ekranu za pomocą komend /Worksheet Global obowiązywać będą teraz tylko dla tego okna, w którym znajdował się wskaźnik komórki w momencie wydania danej komendy Worksheet Global.

Normalnym stanem obu okien jest synchroniczne przewijanie się obu okien. Oznacza to, że w oknach poziomych przewijanie jednego okna poziomo powoduje jednoczesne przewijanie drugiego okna (w obu oknach widać zawsze te same kolumny), a w oknach pionowych przewijanie pionowe jednego okna powoduje jednoczesne przewijanie drugiego okna (w obu oknach widać jednocześnie te same wiersze). Cechę tę można wyłączyć komendą Worksheet Window Unsync. Nowymi komendami tej grupy wprowadzonymi w wersji 3.0 są m.in. komendy umoż-liwiające obserwowanie kilku arkuszy jednocześnie lub obserwowanie jednocześnie arkusza i wykresu. Omawiamy je wszystkie poniżej. Po wydaniu komendy Worksheet Window na ekranie ukaże się następujące tn^nu: Horizontal Vertical Sync Unsync Clear Map Perspective Graph Display