A A A

Worksheet Window Clear

Komenda /Worksheet Window Clear powoduje powrót do pokazywania jedynie jednego okna na ekranie. Na ekranie pokazywane będzie to okno, w którym w momencie wydania tej komendy znajdował się wskaźnik komórki. Komenda ta cofa skutki wydania wszystkich komend z grupy /Worksheet Window, z wyjątkiem komendy /Worksheet Window Display.