A A A

Worksheet Window Graph (nowość w wersji 3.0)

Wydanie tej komendy spowoduje podział ekranu na dwa okna pionowe. Prawe okno wyświetlać będzie aktualny wykres, lewe okno - arkusz.