A A A

Worksheet Window Horizontal

Wydanie komendy Worksheet Window Horizontal w sytuacji, gdy ekran nie jest podzielony, powoduje podzielenie ekranu na dwa poziome okna tak, że górny wiersz dolnego okna znajdzie się w miejscu, gdzie w momencie wydania komendy znajdował się wskaźnik.