A A A

Worksheet Window Map (nowość w wersji 3.0)

Wydanie komendy /Worksheet Window Map Enable czyni wszystkie kolumny szerokie na dwa znaki i wyświetla w nich etykiety jako " (cudzysłów) a wartości jako # Po takim arkuszu można się normalnie poruszać, nie można jednak nic w nim zmieniać nie można wtedy także wydawać komend. Powrót do normalnego trybu pracy nastąpi po naciśnięciu jednego z klawiszy: [RETURN], [ESC] lub [BREAK],