A A A

Worksheet Window Sync

Komenda ta ma efekt jedynie w sytuacji, gdy ekran jest podzielony i gdy po podziale ekranu użyto komendy /Worksheet Window Unsync. Powoduje ona powrót do synchro-nicznego przewijania się okien.