A A A

Worksheet Window Unsync

Komenda ta ma efekt jedynie w sytuacji, gdy ekran jest podzielony. Wyłącza ono cechę synchronicznego przewijania się okien.