A A A

Worksheet Window Vertical

Wydanie komendy /Worksheet Window Vertical w sytuacji, gdy ekran nie jest podzielony, powoduje podzielenie ekranu na dwa pionowe okna, tak że lewa kolumna prawego okna znajdzie się w miejscu, gdzie w momencie wydania komendy znajdował się wskaźnik.