A A A

Zamiana formuły na jej wartość

Klawisz [CALC] służy jeszcze do wykonania jednej czynności. W pewnych warunkach chciałbyś, by wartość komórki powstała z obliczenia formuły pozostała już stała, to znaczy by nie zmieniała się wraz ze zmianą wartości komórek od których zależy dana formuła. Możesz zamienić zawartość komórki z formuły na obliczoną w tym danym momencie wartość formuły. Robisz to poprzez umieszczenie wskaźnika komórki na danej komórce, naciśnięcie klawisza [EDIT] (F2), by wywołać tryb EDIT i naciśnięcie klawisza [CALC] (F9). Następnie naciskasz [RETURN], Innym sposobem dokonania czynności opisanej w powyższym akapicie, tym razem nawet w stosunku do całego zakresu, jest użycie komendy /Range Value.